CURA ProCare Tyngdtäcken

Medicintekniska hjälpmedel som tagits fram särskilt för användning inom vård och omsorg.

CURA ProCare Tyngdtäcke Pearl

Ett medicinskt hjälpmedel som tagits fram särskilt för användning inom vården.

Vad säger användarna?

CURA:s tyngdtäcken är de mest sålda på den svenska marknaden och lyfts i ett stort antal konsumenttester fram som marknadens bästa. I CURA:s kundundersökningar uppger 9O % av användarna att de upplever bättre sömn. 92 % uppger att de upplever ökad avslappning.*

Några av de effekter som nämns är, snabbare insomning, minskad stress eller oro, lindrad motorisk rastlöshet och restless legs syndrome.

*Statistiken kommer från en studie som genomförts med 45O användare av CURA:s mest sålda täcke, CURA Pearl.

Vad säger forskningen om tyngdtäcken?

En övervägande majoritet av de som använt tyngdtäcken rapporterar positiva erfarenheter som minskad oro och ökad sömnkvalitet. I takt med det ökande antalet positiva erfarenheter av tyngdtäcken från förskrivare och användare har också allt fler vetenskapliga studier initierats

2020 genomfördes den första svenska studien med placebotyngdtäcken. Studien, som genomfördes vid Karolinska Institutet 2020 visade att deltagare som sov med kedje-täcken (en typ av tyngdtäcken) uppvisade bättre sömn, ökad aktivitet på dagtid och minskade symtom av trötthet, depression och ångest jämfört med kontrollgruppen.

För närvarande medverkar CURA of Sweden i en studie vid Uppsala universitet.

Certifieringar

ProCare Tyngdtäcken är registrerat som medicintekniskt hjälpmedel hos Svenska Läkemedelsverket. Tyngdtäcket är också CE-märkt och OEKO-TEX-certifierat, vilket säkerställer att produkten möter högt ställda krav för hälsa, säkerhet, funktion, miljö och arbetsförhållanden.

Cura ProCare Pearl och Boll är brandprovad enligt SS 8760001:2017

Confidence in Textiles, tested for harmful substances
CE-märkt

Kontakt och order

För att beställa ProCare Tyngdtäcken, boka en utbildning eller komma i kontakt med vår support, kontakta oss:

Telefon: O6O-6O7 O6 6O

E-post: procare@curaofsweden.com